مرور برچسب

عبدالله

زمینه دورتر شدن از ایران

ارزیابی سیاست عربستان در قبال کشورهای منطقه پس از مرگ عبدالله فواد ابراهیم-مخالف سیاسی در عربستان پرسشی که بعد از مرگ ملک عبدالله و غیبت او از عرصه سیاسی عربستان مطرح می‏شود، این است که: آیا مرگ او کلید حل بحران‏های دستگاه دیپلماسی