مرور برچسب

عربستان

زمینه دورتر شدن از ایران

ارزیابی سیاست عربستان در قبال کشورهای منطقه پس از مرگ عبدالله فواد ابراهیم-مخالف سیاسی در عربستان پرسشی که بعد از مرگ ملک عبدالله و غیبت او از عرصه سیاسی عربستان مطرح می‏شود، این است که: آیا مرگ او کلید حل بحران‏های دستگاه دیپلماسی

نگرانی ریاض ادامه خواهد یافت

عربستان وآمریکا پس از پادشاه به کدام‎سو می‎روند؟ سرکیس نعوم-نویسنده روزنامه النهار لبنان سرانجام پس از سال‏ها‏ مریضی و پس از ماه‏ها‏ بستری بودن، ملک عبدالله، پادشاه عربستان در سن 91 سالگی درگذشت. شاید بتوان گفت وی معتدل ترین پادشاهان