مرور برچسب

مصدق

سکوت پرهزینه

رضا کاویانی-عضوهیأت علمی تهران جنوب ابوالقاسم کاشانی از نفوذ مذهبی و مردمی ویژه‌ای برخوردار بود که از این نفوذ به نفع ملی شدن صنعت نفت استفاده کرد. به ویژه زمانی که ریاست مجلس را بر عهده داشت. بعد از ترور حاج‌علی رزم‌آرا توسط فدائیان

مصدق اشتباه نکرد

لطف‌الله ميثمي-فعال سیاسی با گذشت بیش از نیم قرن از ملی شدن صنعت نفت این نقد بر دکتر محمد مصدق - بزرگ مرد ایران- مطرح می شود که پس از وی نفت ملی نشد بلکه دولتی شد و حتی در پیشروی بیش از این مطرح می کنند که نفت دولتی میراثی است که از

قدیس یا احساساتی فرصت سوز

29 اسفند 1329روزملی شدن نفت به رهبری محمد مصدق سیما پروانه‌گوهر-روزنامه‌نگار نزدیک به هفت دهه پس از ملی شدن صنعت نفت میراث مصدق در مبارزه با استبداد غرب هم چنان پابرجاست.چهره‌ای که در این مدت مورد قضاوت‌های سیاه وسفید زیادی قرار

تجربه‎یِ مصدق

تعامل توسعه سیاسی و اقتصادی با تاکید بر مساله نفت در ایران محسن مدیرشانه‎چی-عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد مشهد در تحلیل رابطه دو مقوله توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی، غالبا با دو دیدگاه روبرو بوده‎ایم. نخست تحلیل یا نگاهی که اساسا توسعه

روایت انگلیسی مصدق

نگاهی به کتاب میهن‌پرست ایرانی پرناز صدیق «میهن‌پرست ایرانی، اثر کریستوفر دوبِلَگ، کتابی است درباره زندگی دکتر محمد مصدق، از آغاز تا پایان. این کتاب با ترجمه هرمز همایون‌پور، به همت انتشارات «کندوکاو» در پاییز امسال، در 11 هزار نسخه

جمهوری‌خواهی سوار برکشتی مشروطه‌خواهی

متولد نایین، به سال ۱۲۹۶. روایتی دیگر اما می‌گوید که او در ۱۲ مهر ۱۲۹۸ هجری خورشیدی به دنیا آمد؛ روایتی، پشت قرآن خانوادگی. بیشتر از اینکه سیاست‌‌مداری‌اش را به رخ بکشد، با آنچه در عرصه روزنامه‌نگاری نشان داد، پایش را در سیاست باز کرد.