مرور برچسب

احمد مسجدجامعی

گفتند تیم پژوهشی اطلاعات دینی ندارد

مکث طولانی با آهی سرد؛ می‏گوید دغدغه اصلی من فرهنگ است و بس. باید روی فرهنگ کار کرد. فرهنگ نیاز به برنامه دارد و مطالعه. برای همین وقتی کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را شروع می‏کند می‏خواهد تیم پژوهشی کار جدی خود را شروع کنند. سال‏ها تلاش…

عاشورا ، حدیث زمانه

قیام عاشورا در زمان و مکان مشخصی روی داد؛ ولی از آن زمان و مکان بسیار فراتر رفت و کل تاریخ را درنوردید. از زمان مرگ معاویه تا زمانی که ولیدبن‏عتبه، فرزند ابوسفیان، والی مدینه، کسی را نزد امام حسین(ع) فرستاد و برای یزید بیعت خواست تا شهادت…