مرور برچسب

دکتر محسن آرمین

داعشیسم؛ دین قدرت‌مدارِ منهای اخلاق

سخن ما گفتاری که از نظر خوانندگان محترم سخن ما می‌گذرد متن سخنرانی دکتر محسن آرمین در انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است که به مناسبت سالگرد رحلت پیامبر بزرگوار اسلام(ص) ایراد شد.